Archief

Privacy Weekly #6: Tracking cookies zijn verleden tijd

Komt er volgend jaar een einde aan tracking cookies? Als het aan Google ligt, is het antwoord daarop bevestigend. Verder in deze Privacy Weekly: een grootschalig datalek met gegevens van miljoenen Nederlandse autobezitters en het meekijken van Huawei in de systemen van Telfort.

Lees meer »

Privacy Weekly #5: Privacy en de overheid

De afgelopen weken is weer eens gebleken dat het waarborgen van het recht op privacy binnen overheidsorganen een lastige opgave lijkt te zijn. In de Privacy Weekly van deze week: een aanpassing van de Sleepwet, de gezichtendatabase van de politie en het overtreden van de AVG door de Belastingdienst.

Lees meer »

T-Mobile & het CBS: Waarom pseudonimiseren en niet anonimiseren?

Jarenlang hebben T-Mobile en het CBS achter de schermen samengewerkt aan de ontwikkeling van een algoritme om het mobiliteits- en verblijfsgedrag van Nederlanders te meten. Het CBS mocht hiervoor de gepseudonimiseerde locatiedata van alle T-Mobile gebruikers analyseren. Waarom pseudonimiseren en niet anonimiseren?

Lees meer »
Privacy-Weekly-4-budgetverhoging-AP

Privacy Weekly #4: Budgetverhoging AP uitgesteld

De afgelopen maand is in de VS een van de grootste schikkingen rond privacy tot stand gekomen. Het ging daarbij om meer dan twintig rechtszaken waarin TikTok beschuldigd werd van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Verder gaan we in deze Privacy Weekly nader in op de privacyrisico’s die het gebruik van Googleproducten in het onderwijs met zich meebrengt en het uitstel van de budgetverhoging van de AP.

Lees meer »