Archief

Privacy Alerts – Week 24

Gebruik van Google Analytics: de stand van zaken Privacytoezichthouders in Europa deden de laatste maanden onderzoek naar Google Analytics. Bij het gebruik van Google Analytics

Lees meer »

Machine learning en privacybescherming: gaan die wel samen?

Machine learning is overal tegenwoordig. Dit brengt ook vragen over onze privacy met zich mee. Het onlangs geïntroduceerde ‘federated learning’ kan daar wel eens verandering in gaan brengen. Bij federated learning worden er geen gegevens centraal verwerkt en opgeslagen. Hierdoor is federated learning een belangrijke vooruitgang ter bescherming van onze privacy.

Lees meer »
privacy-alerts-22

Privacy Alerts – week 22

De wereld van privacywetgeving en de bescherming van persoonsgegevens is constant in beweging. Met onze 2-wekelijkse Privacy Alerts blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en actuele ontwikkelingen in het privacy-vakgebied.

Lees meer »
wet-open-overheid-gegevensbeschermingsrecht

Wet open overheid en het gegevensbeschermingsrecht onder de AVG

Veel overheidsinformatie is vrij beschikbaar voor publiek, om te gebruiken en te verspreiden. Sommige (overheids)informatie, zoals bijvoorbeeld privacygevoelige informatie, mag echter niet openbaar worden gemaakt. Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) konden verzoeken worden ingediend om deze niet openbaar gemaakte informatie alsnog in te zien. Deze informatie moet dan worden openbaar gemaakt, tenzij er zwaarwegende redenen zijn die zich tegen openbaarmaking verzetten. De Wob is echter per 1 mei 2022 komen te vervallen en vervangen door de Wet open overheid (Woo). Deze wet wordt beschouwd als een belangrijke stap naar een meer open overheid. In deze blog bespreken we kort de overgang naar deze nieuwe wetgeving en komt aan bod hoe de actieve openbaarmakingsplicht van Rijksorganisaties onder de Woo zich verhoudt tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Lees meer »

Privacy Alerts #34: Nieuw wetsvoorstel ter bestrijding van content met betrekking tot kindermisbruik

Afgelopen woensdag kwam de Europese Commissie met een nieuw wetsvoorstel om de verspreiding van inhoud die kindermisbruik bevat tegen te gaan. Via zogenoemde client-side device scanning technologie is het voor de aanbieders van onlinediensten mogelijk om potentieel illegale content te scannen. Verschillende burgerrechtenorganisaties hebben kritiek geuit op deze recente ontwikkelingen. Op deze manier kan de communicatie van burgers op grote schaal worden gecontroleerd. Verder ook in deze uitgave: verschillende geestelijke gezondheidsapps hebben hun privacy niet op orde en de European Data Protection Supervisor (EDPS) brengt eigen sociale platforms uit.

Lees meer »

Privacy Alerts #33: Een Europees politiek akkoord over de Digital Services Act

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben een (politiek) akkoord bereikt over de Digital Services Act (DSA). Hoewel de definitieve tekst van de wet nog moet worden gepubliceerd, bevat het akkoord belangrijke bepalingen in het kader van internetregulering. Verder in deze bijdrage: het ‘risicoclassificatiemodel Toeslagen’ werd vaker gebruikt door de Belastingdienst dan gemeld en de Autoriteit Persoonsgegevens is kritisch over een wetsvoorstel voor de confiscatie van mogelijk criminele goederen.

Lees meer »