Archief

schadevergoeding-avg-rechter-1

Immateriële schadevergoeding: onderworpen aan rechterlijke willekeur?

Wanneer sprake is van een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens kan een gedupeerde in sommige gevallen succesvol vergoeding van immateriële schade eisen van de verwerker. Aan de hand van een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam zal duidelijk worden welke handvatten de rechter heeft om te bepalen of er recht is op schadevergoeding, zoals genoemd in artikel 82 AVG.

Lees meer »

Privacy Alerts #16: Verklik-app ‘Meld een Vermoeden’

Tientallen gemeenten experimenteren met een ‘verklik-app’. Bij vermoeden van criminele activiteiten kan via de app een melding gedaan worden. Verder in deze uitgave: het OM probeert foto’s van automobilisten te gebruiken voor opsporingsdoeleinden en een onderzoek naar het algoritme van Instagram wordt uit angst voor langslepende en dure gerechtelijke procedures stopgezet.

Lees meer »

Apple-algoritmen als pseudo-opsporingsdiensten

Apple heeft nieuwe software gecreëerd om kinderpornografisch materiaal op Appletoestellen op te sporen. Hoewel de bestrijding van kindermisbruik hoog op de agenda staat van beleidsmakers en politici, vrezen critici dat de nieuwe software op de lange termijn de deur opent naar totale surveillance. In deze blog zal worden ingegaan op de werking van de software en de mogelijke risico’s.

Lees meer »

Privacy Alerts #15: EDPB beveelt onderzoek naar Facebook

De EDPB beveelt de Ierse privacywaakhond om de verwerkingsactiviteiten van Facebook grondig te onderzoeken. Mogelijk worden gegevens afkomstig van dochterbedrijf WhatsApp onrechtmatig verwerkt. Verder in Privacy Alerts #15: een grootschalige collectieve actie tegen TikTok en privacyimplicaties bij een nieuw wetsvoorstel en bij een AMvB.

Lees meer »

Wat weegt zwaarder? De vrijheid van meningsuiting of het recht op privéleven?

Om de vrijheid van meningsuiting en de informatievoorziening in de samenleving te waarborgen, zijn journalistieke uitingen van vrijwel alle AVG-regels vrijgesteld. Wanneer een betrokkene bezwaar heeft tegen een publicatie over zijn privéleven, kan deze wel een beroep doen op het recht op privéleven zoals vastgelegd in het EVRM. Welk recht zwaarder weegt met betrekking tot online publicaties – de vrijheid van meningsuiting of het recht op privéleven – wordt in deze blog besproken.

Lees meer »