Archief

Privacy Alerts #7: De AVG en profilering van kinderen

De Consumentenbond stelt de zwakke positie van kinderen in de AVG aan de kaak en pleit voor een herziening van de regels. Verder in deze uitgave: privacy-implicaties van de indringende podcast-app Clubhouse en de vorderingen in het hervatten van de doorgifte van persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk.

Lees meer »

Privacy awareness creëren bij medewerkers

Uit het jaarrapport 2020 van de AP is gebleken dat meer dan 75% van de datalekken ontstaat als gevolg van menselijke fouten. Dit zijn fouten die veelal ontstaan door een gebrek aan privacybewustzijn bij medewerkers. De medewerker heeft dan ook een cruciale rol in het naleven van de privacywetgeving.

Lees meer »

Privacy Alerts #6: Tracking cookies zijn verleden tijd

Komt er volgend jaar een einde aan tracking cookies? Als het aan Google ligt, is het antwoord daarop bevestigend. Verder in deze Privacy Alerts: een grootschalig datalek met gegevens van miljoenen Nederlandse autobezitters en het meekijken van Huawei in de systemen van Telfort.

Lees meer »

Privacy Alerts #5: Privacy en de overheid

De afgelopen weken is weer eens gebleken dat het waarborgen van het recht op privacy binnen overheidsorganen een lastige opgave lijkt te zijn. In de Privacy Alerts van deze week: een aanpassing van de Sleepwet, de gezichtendatabase van de politie en het overtreden van de AVG door de Belastingdienst.

Lees meer »

T-Mobile & het CBS: Waarom pseudonimiseren en niet anonimiseren?

Jarenlang hebben T-Mobile en het CBS achter de schermen samengewerkt aan de ontwikkeling van een algoritme om het mobiliteits- en verblijfsgedrag van Nederlanders te meten. Het CBS mocht hiervoor de gepseudonimiseerde locatiedata van alle T-Mobile gebruikers analyseren. Waarom pseudonimiseren en niet anonimiseren?

Lees meer »