Ontdek het laatste nieuws

Regelmatig publiceren wij blogs waarin wij ingaan op het laatste privacynieuws, de TPF-methodologie en andere interessante onderwerpen rondom privacy.
Volg onze publicaties
Blog

Tracking cookies weigeren : hoe zit dat ook alweer?

Het gebeurt nog regelmatig dat bezoekers geen toegang krijgen tot een website omdat zij de (tracking) cookies niet accepteren. Maar mag dit eigenlijk wel? In deze blog gaan wij in op de wettelijke regels die gelden voor het gebruik van tracking cookies.

Lees verder »
schadevergoeding-avg-rechter-1
Blog

Immateriële schadevergoeding: onderworpen aan rechterlijke willekeur?

Wanneer sprake is van een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens kan een gedupeerde in sommige gevallen succesvol vergoeding van immateriële schade eisen van de verwerker. Aan de hand van een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam zal duidelijk worden welke handvatten de rechter heeft om te bepalen of er recht is op schadevergoeding, zoals genoemd in artikel 82 AVG.

Lees verder »
Blog

Apple-algoritmen als pseudo-opsporingsdiensten

Apple heeft nieuwe software gecreëerd om kinderpornografisch materiaal op Appletoestellen op te sporen. Hoewel de bestrijding van kindermisbruik hoog op de agenda staat van beleidsmakers en politici, vrezen critici dat de nieuwe software op de lange termijn de deur opent naar totale surveillance. In deze blog zal worden ingegaan op de werking van de software en de mogelijke risico’s.

Lees verder »
Blog

Wat weegt zwaarder? De vrijheid van meningsuiting of het recht op privéleven?

Om de vrijheid van meningsuiting en de informatievoorziening in de samenleving te waarborgen, zijn journalistieke uitingen van vrijwel alle AVG-regels vrijgesteld. Wanneer een betrokkene bezwaar heeft tegen een publicatie over zijn privéleven, kan deze wel een beroep doen op het recht op privéleven zoals vastgelegd in het EVRM. Welk recht zwaarder weegt met betrekking tot online publicaties – de vrijheid van meningsuiting of het recht op privéleven – wordt in deze blog besproken.

Lees verder »
Blog

De essentie van de AVG: regulering of bescherming?

Privacy-activist Michiel Jonker procedeert al jaren tegen het gebruik van de afvalpas door de gemeente Arnhem. De zaak is tot aan de Raad van State uitgevochten. De kern van de uitspraak was dat het doel van de AVG is om de verwerking van persoonsgegevens te reguleren en niet om deze te verbieden. Maar waar blijft de bescherming van de persoonsgegevens van de burger, door bijvoorbeeld minimalisering van de te verwerken persoonsgegevens?

Lees verder »
Blog

Recht op vergetelheid: Wilt u mijn gegevens wissen?

Wanneer een individu het niet eens is met de verwerking van zijn persoonsgegevens kan deze een beroep doen op het in artikel 17 AVG genoemde recht op vergetelheid. In deze blog wordt besproken hoe de rechter een beroep op het recht op vergetelheid in de praktijk zal toetsen.

Lees verder »