Blogs

Blog

Privacy en medewerkers in de platformeconomie

De platformeconomie heeft het dagelijks leven van velen comfortabeler gemaakt. Denk aan boodschappen die aan de deur worden bezorgd en het bestellen van een taxi voor een lagere prijs dan voorheen gangbaar was. Vanuit privacyrechtelijk oogpunt zit hier echter ook een keerzijde aan. Zo worden medewerkers van dit soort platformen dagelijks onderworpen aan algoritmische besluiten die op de grens liggen van wat wel en niet rechtmatig is in de zin van de AVG. Aan de hand van de recente Uber I uitspraak van de rechtbank Amsterdam wordt in deze blog nader ingegaan op de invulling van het begrip ‘geautomatiseerde besluitvorming’.

Lees verder »
Blog

Privacy en ethiek in slimme steden

Om de leef- en werkomgeving in steden te waarborgen, wenden steeds meer stadsontwikkelaars en technologen zich tot slimme technologieën. Ook in Nederland zijn diverse projecten van start gegaan. Zo maakt de gemeente Eindhoven gebruik van sensoren die zijn geplaatst in een uitgaansstraat om de veiligheid op straat te vergroten. Zo’n slimme stad, waarbij gebruik wordt gemaakt van slimme technologie, kan bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen. Maar slimme steden zijn daarvoor wel afhankelijk van grote hoeveelheden data. De data die worden verzameld zijn daarnaast vaak persoonlijk of vertrouwelijk van aard. Wat betekent de opmars van de slimme stad daarmee voor onze privacy? In deze blog gaan wij in op de privacyrisico’s in slimme steden.

Lees verder »
Blog

Blockchaintechnologie en privacy: onverenigbaar of toch niet?

Bij velen is de term ‘blockchain’ vooral bekend van de cryptomunt bitcoin, maar blockchain kan voor veel meer doeleinden worden gebruikt dan enkel voor het overdragen van crypto’s. Blockchain kent diverse toepassingen. Bedrijven en overheden maken bijvoorbeeld gebruik van blockchain voor het bijhouden van internationale contracten. Dit zijn interessante (en misschien positieve) ontwikkelingen, maar hoe zit het met de privacy van burgers? Kunnen blockchain en privacy samengaan of zijn de twee onverenigbaar?

Lees verder »
Blog

Drones bij brandweer en politie: privacyvriendelijk hulpmiddel of cyberrisico?

Drones zijn een geliefd hulpmiddel voor hulp- en opsporingsdiensten. Waar de politie in heel 2019 nog maar 556 keer een drone operationeel inzette, steeg dit aantal naar 790 keer over de eerste helft van 2020. Onlangs heeft journalistiek platform Investico echter een zorgwekkende ontdekking gedaan met betrekking tot de cybersecurity van de drones. In deze blog zal nader ingegaan worden op welke bevoegdheden hulp- en opsporingsdiensten hebben met betrekking tot de inzet van drones en hoe het gesteld is met de cybersecurity.

Lees verder »