Privacy Alerts

privacy-alerts-22
Privacy Alerts

Privacy Alerts – week 22

De wereld van privacywetgeving en de bescherming van persoonsgegevens is constant in beweging. Met onze 2-wekelijkse Privacy Alerts blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en actuele ontwikkelingen in het privacy-vakgebied.

Lees verder »
Privacy Alerts

Privacy Alerts #34: Nieuw wetsvoorstel ter bestrijding van content met betrekking tot kindermisbruik

Afgelopen woensdag kwam de Europese Commissie met een nieuw wetsvoorstel om de verspreiding van inhoud die kindermisbruik bevat tegen te gaan. Via zogenoemde client-side device scanning technologie is het voor de aanbieders van onlinediensten mogelijk om potentieel illegale content te scannen. Verschillende burgerrechtenorganisaties hebben kritiek geuit op deze recente ontwikkelingen. Op deze manier kan de communicatie van burgers op grote schaal worden gecontroleerd. Verder ook in deze uitgave: verschillende geestelijke gezondheidsapps hebben hun privacy niet op orde en de European Data Protection Supervisor (EDPS) brengt eigen sociale platforms uit.

Lees verder »
Privacy Alerts

Privacy Alerts #33: Een Europees politiek akkoord over de Digital Services Act

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben een (politiek) akkoord bereikt over de Digital Services Act (DSA). Hoewel de definitieve tekst van de wet nog moet worden gepubliceerd, bevat het akkoord belangrijke bepalingen in het kader van internetregulering. Verder in deze bijdrage: het ‘risicoclassificatiemodel Toeslagen’ werd vaker gebruikt door de Belastingdienst dan gemeld en de Autoriteit Persoonsgegevens is kritisch over een wetsvoorstel voor de confiscatie van mogelijk criminele goederen.

Lees verder »
Privacy Alerts

Privacy Alerts #31: Invoering Intelligent Speed Assistance roept privacyvragen op

Vanaf aankomende zomer zal verplicht de zogenoemde Intelligent Speed Assistance (ISA) worden ingevoerd in nieuwe auto’s. DENK-Kamerlid Stephan van Baarle heeft zijn zorgen geuit over het verplicht invoeren van dit systeem. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat meldt nu dat met de ISA geen sprake is van een privacyinbreuk. Verder ook in deze uitgave: nieuwe EU-regels nadelig voor privacyvoorwaarden en ICT-dienstverlener The Sourcing Company krijgt te maken met ransomware-aanval.

Lees verder »
Privacy Alerts

Privacy Alerts #30: Zoom past privacyvoorwaarden aan na overleg met SURF

Zoom past haar privacyvoorwaarden aan voor alle Education en Enterprise gebruikers in Europa. Aanleiding voor de wijzigingen is een Data Protection Impact Assessment dat in mei 2021 is uitgevoerd. Zoom heeft deze stap genomen na uitgebreid overleg met ict-dienstverlener SURF. Verder in deze uitgave: Google Analytics stopt met het verzamelen van IP-adressen en Meta krijgt een boete van 17 miljoen euro.

Lees verder »