Krijg inzicht in de status van uw
AVG-accountability

De AVG wordt vaak op verschillende manieren geïmplementeerd. Dit kan terecht de vraag oproepen of uw AVG-implementatie op het juiste spoor zit. Met onze AVG Audit krijgt u hier een gekwalificeerd antwoord op en krijgt u inzicht in welke mate u de door de AVG opgelegde verplichtingen nakomt.

AVG Audit in 4 fasen

Vooronderzoek

Tijdens het vooronderzoek wordt uw organisatie in kaart gebracht. Dit is gericht op het inzichtelijk maken van de organisatiestructuur, de in gebruik zijnde applicaties, en welke applicaties door welke afdelingen worden gebruikt.

Online enquête

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek worden medewerkers geselecteerd aan wie een online enquête ter beantwoording wordt voorgelegd. In deze enquête worden vragen gesteld over twaalf specifieke AVG-aandachtsgebieden.

Analyse & interviews

Op basis van de resulaten van de enquête wordt een eerste risicoanalyse uitgevoerd en worden interviews ingepland waarin dieper op een aantal aandachtsgebieden wordt ingegaan.

Rapportage

De rapportage vormt de neerslag van de enquêteresultaten aangevuld met de informatie verkregen uit de interviews. De rapportage inclusief de te volgen AVG-roadmap op weg naar AVG-accountability wordt met u besproken tijdens een online meeting.

AVG Roadmap

De rapportage van de AVG Audit bevat ook een advies over de nog te nemen stappen op weg naar accountability. In een vervolggesprek kunnen wij samen met u bespreken hoe invulling te geven aan deze AVG Roadmap.

Bent u geïnteresseerd in een AVG Audit?

Neem contact op met Peter van Ooijen of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan spoedig contact met u op.