Krijg volledige controle over uw AVG-activiteiten

Privacy Manager is een softwaretool die AVG-activiteiten integreert in uw dagelijkse bedrijfsvoering, een tool die AVG-activiteiten omzet in concrete taken voor de leden van uw privacyteam en in real-time bijhoudt wat de status is van uw AVG-accountability.
Privacy Manager helpt u ook bij het registreren van uw verwerkingen en zorgt voor complete organisatie van de workflow die nodig is voor correcte omgang met datalekken en afhandeling van klachten en verzoeken van betrokkenen.

Implementatie op basis van een PDCA-benadering

 • Plan: toewijzing van verplichte AVG-activiteiten aan de leden van uw privacyteam
 • Do: ervoor zorgen dat de privacyteamleden hun taken uitvoeren en bewijs leveren
 • Check: monitoring van de uitvoering van elke afzonderlijke privacyactiviteit
 • Act: advies over verdere stappen op het gebied van AVG-implementatie

Manage en monitor uw privacy-activiteiten

Register van verwerkingen

Opbouwen van een compleet en gedetailleerd register van verwerkingen. Met per verwerking gegevens over
 • bestandssystemen
 • beveiligingsmaatregelen
 • wettelijke grondslag
 • categorieën van persoonsgegevens
 • gebruikte technologieën
 • doeleinden
 • verwerkers
 • derde partijen

Activiteitenplanning

Complete, gedetailleerde tool voor planning en monitoring bij het toewijzen van privacyactiviteiten aan afzonderlijke leden van uw privacyteam:
 • register van verwerkingen
 • training en bewustwording
 • risico’s informatiebeveiliging
 • DPIA
 • privacyverklaringen
 • verwerkersovereenkomsten
 • verzoeken en klachten
 • omgang met datalekken
 • direct uploaden van bewijzen

Templates

Aanpasbare templates die de leden van uw privacyteam kunnen gebruiken om aan te tonen dat ze hun privacyactiviteiten hebben uitgevoerd.

Met behulp van deze templates wordt AVG-implementatie een snel en efficiënt proces waarbij uw AVG-accountability op eenduidige wijze wordt gedocumenteerd.

Verzoeken en klachten

Ticket-systeem voor interne en externe behandeling van meldingen, verzoeken en klachten

Datalekken & klachten
 • melding datalekken
 • indienen klachten
Verzoeken
 • toegang tot gegevens
 • intrekking toestemming
 • verwijdering gegevens
 • gegevensoverdracht
 • correctie van gegevens
 • verwerkingsbeperking

Rapporten

Gedetailleerde tool voor planning en monitoring bij het toewijzen van privacyactiviteiten aan afzonderlijke leden van uw privacyteam
 • complexiteit van verwerkingen
 • activiteitenplanning
 • register van verwerkingen
 • register van bestandssystemen

Status AVG-accountability

Monitoring van de voortgang bij uitvoering van verplichte taken door leden van het privacyteam. Op elk gewenst moment een compleet overzicht van de status van uw AVG-accountability.

Privacy Academy

Privacy Academy is volledig geïntegreerd in Privacy Manager. U krijgt de beschikking over een gevarieerd pakket aan trainingsprogramma’s, van een complete opleiding tot gekwalificeerd Functionaris Gegevensbescherming tot een modulair opgezette bewustzijnstraining en diverse gespecialiseerde masterclasses, alles op basis van de workflow-georiënteerde TPF implementatiemethodiek.

Privacy Consultant

Als het over de AVG gaat, hebben organisaties vaak zeer specifieke vragen. En behoefte aan gespecialiseerde kennis. Met de Privacy Consultant-module die deel uitmaakt van Privacy Manager, heeft u onmiddellijk toegang tot experts op het gebied van de AVG die u kunnen helpen een antwoord te vinden op uw vragen.

Bent u klaar om volledige controle te krijgen?

cookie

Wij gebruiken alleen functionele en analytische cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden op onze website. Onze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie.