Privacy Weekly

Privacy Weekly zal om de week verschijnen met daarin het laatste nieuws op het gebied van privacy.
Volg onze publicaties
Privacy Weekly

Privacy Weekly #7: De AVG en profilering van kinderen

De Consumentenbond stelt de zwakke positie van kinderen in de AVG aan de kaak en pleit voor een herziening van de regels. Verder in deze uitgave: privacy-implicaties van de indringende podcast-app Clubhouse en de vorderingen in het hervatten van de doorgifte van persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk.

Lees verder »
Privacy Weekly

Privacy Weekly #6: Tracking cookies zijn verleden tijd

Komt er volgend jaar een einde aan tracking cookies? Als het aan Google ligt, is het antwoord daarop bevestigend. Verder in deze Privacy Weekly: een grootschalig datalek met gegevens van miljoenen Nederlandse autobezitters en het meekijken van Huawei in de systemen van Telfort.

Lees verder »
Privacy Weekly

Privacy Weekly #5: Privacy en de overheid

De afgelopen weken is weer eens gebleken dat het waarborgen van het recht op privacy binnen overheidsorganen een lastige opgave lijkt te zijn. In de Privacy Weekly van deze week: een aanpassing van de Sleepwet, de gezichtendatabase van de politie en het overtreden van de AVG door de Belastingdienst.

Lees verder »
Privacy-Weekly-4-budgetverhoging-AP
Privacy Weekly

Privacy Weekly #4: Budgetverhoging AP uitgesteld

De afgelopen maand is in de VS een van de grootste schikkingen rond privacy tot stand gekomen. Het ging daarbij om meer dan twintig rechtszaken waarin TikTok beschuldigd werd van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Verder gaan we in deze Privacy Weekly nader in op de privacyrisico’s die het gebruik van Googleproducten in het onderwijs met zich meebrengt en het uitstel van de budgetverhoging van de AP.

Lees verder »
PW-3
Privacy Weekly

Privacy Weekly #3

‘Datalekken’ blijft een prominent onderwerp als het gaat om de actualiteit omtrent privacy. Verder in deze Privacy Weekly: microtargeting tijdens verkiezingscampagnes en schadevergoedingen.

Lees verder »